Vårt firma

Frank Partners ble etablert i 2012 for å møte bedriftenes økende etterspørsel for risikoanalyse av deres forretningspartnere, agenter og investeringsmål.

Vår ekspertise ligger spesielt innenfor EMØA-regionen: Europa, Midtøsten og Afrika. Etter å ha jobbet som research-analytikere i bransjen igjennom 10 år, har vi utviklet oss til å bli eksperter når det gjelder å innhente og analysere informasjon i våre respektive regioner.

Vårt hovedkontor i Berlin og våre europeiske satellitt-kontorer i London, København og München gjør at vi alltid er bare et steinkast fra våre kunder. Med kontor og en av våre partnere basert i Johannesburg, er FP ett av få risikokonsultasjonsselskap med permanent lokal representasjon i Afrika. Vi gir våre kunder verdifullt utbytte ved å fokusere på vår nøkkelkompetanse: research og informasjonsinnhenting i EMØA-regionen.

Når våre kunder trenger hjelp i Asia-Stillehavsregionen eller i Latin Amerika, setter vi dem i kontakt med våre trofaste lokale partnere som har jobbet i industrien like lenge som oss og har like dyptgående kunnskap om sin regionen som vi har i EMØA-regionen.

Selv om risikoanalyse fortsetter å være den mest etterspurte tjenesten blant våre kunder, ser vi også en økende etterspørsel innenfor andre områder: politisk risiko, strategisk innformasjonsinnhenting, interessentanalyse, søksmålsstøtte og aktivasøk.

Etter forespørsel fra kundene våre, startet vi også nylig opp med opplæring av kundenes interne compliance-team hvor vi har trent dem i research og analyse, samt hvordan de skal implementere anti-korrupsjonstiltak.

Ethics as a guiding principle

Vi driver vår virksomhet basert på de samme verdiene vi hjelper våre klienter å etterstrebe - integritet, innsyn og etisk forretningsdrift. Dette gjenspeiler arbeidet vi utfører for våre kunder, og måten vi selv driver forretninger på.

Ved å følge disse prinsippene hjelper vi også våre kunder med å nå sine mål knyttet til miljø, sosiale hensyn og governance (ESG), og å følge rammeverk for compliance nasjonalt og internasjonalt. En naturlig konsekvens av dette er at FP avstår fra å samarbeide med uetiske klienter.

Vi gjenngår alt av offentlig tilgjengelig materiale som grunnlag for våre dyptgående analyser uten å overskride grensene for privatlivet til bedrifter eller enkeltpersoner. Når vi samler inn informasjon om rennome, stiller vi kun spørsmål som er i våre klienters legitime kommersielle interesse og vi presenterer objektive og kontekstavhenige analyser.

Vi behandler våre tredjeparter med samme ommhyggelighet som de vi undersøker på vegne av våre kllienter: FP gjennomfører selskapsgjennomgang av alle konsulenter og underleverandører for å sikre at våre partnere i ulike regioner og virksomhetsområder følger samme høye standard som vi gjør.

Som selskap følger vi en virksomhetskodeks som etablerer retningslinjer for integritet og mangfold samt rettferdig og etisk fremferd ved alle våre kontorer.

Vårt seniorteam