Vårt företag

FP grundades 2012 för att leverera high-end integrity due diligence avseende affärspartners, agenter och investeringsmål. Idag är vi en diversifierad leverantör av rådgivningstjänster, inklusive tredjepartsledning, ESG-riskbedömningar och utbildning.

Vi är stolta över att göra mer än att bara hjälpa kunder att kryssa rutor i formulär. Vi förvandlar data till insikter som ger information till nytta för våra kunders affärsstrategi, relationer och riskhantering.

Vår kompetens ligger inom EMEA och LATAM-regionerna: Europa (Västra och Östeuropa, Ryssland och Samväldet), Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Till skillnad från större konsultföretag är våra partners utövare och är direkt involverade i varje projekt, vilket ger insikt och sammanhang när det gäller rådgivning för riskreducering. Med mer än ett decenniums erfarenhet har varje partner lärt sig yrket som forskningsanalytiker, vilket gör oss till experter på att samla in och utvärdera information i våra respektive regioner.

Våra långvariga kunder vet och värderar att de kan lita på att Frank Partners ska fungera på en hög etisk nivå. Vi samlar inte in information som våra kunder inte borde ha, inte heller engagerar vi oss i kontroversiella projekt för tvivelaktiga kunder.

Vårt huvudkontor i Berlin med europeiska satellitkontor i Köpenhamn, München och London ger oss en unik närhet till våra kunder. Med ett kontor och en partner i Johannesburg är Frank Partners en av de få riskkonsulterna med en permanent lokal representation i Afrika, inte bara ett filialkontor.

När våra kunder behöver hjälp i Asien och Stillahavsområdet, ansluter vi dem till våra långvariga och pålitliga lokala partners, som i regionen har utvecklat samma decennielånga erfarenheter av konsultarbete, som vi har i EMEA och Latinamerika. Resultatet är ett branschledande förhållande mellan kostnad och kvalitet.

Ethics as a guiding principle

Som företag strävar vi efter att agera enligt de värden vi hjälper våra kunder att uppnå: integritet, öppenhet och etiskt beteende. Detta återspeglas i det arbete vi gör för kunder och i vår dagliga verksamhet.

Vi intar en etisk och juridisk hållning till forskning och utredningar och utnyttjar vad som är allmänt tillgängligt, men korsar inte gränser som kränker privatpersoners privatliv eller företagens affärshemligheter. När vi samlar in information om en persons eller ett företags renommé, ställer vi bara frågor som är legitima ur våra kunders kommersiella intressen.

När det gäller våra egna tredje parter, behandlar vi dem med samma försiktighet som vi tillämpar dem som vi screenar för våra kunder: FP utför due diligence hos externa konsulter och underleverantörer, vilket säkerställer att de partner som hjälper oss i vårt arbete följer samma höga standard som vi gör.

På samma sätt vägrar FP att arbeta för kunder som vi anser oetiska. 

Som företag följer vi en uppförandekod vilken står för integritet, mångfald samt ett rättvist och etiskt beteende på alla våra kontor.

Vårt seniorteam