Vores ydelser

Vi grundlagde FP for at tilbyde vores kunder løsninger baseret på troværdig research, intelligence-indsamling og analyse - uanset om det måtte gælde integritets due diligence af joint venture-partnere, markedsindtræden, eller støtte til advokatfirmaer vedrørende indsamling af beviser eller sporing af aktiver.

Vi har identificeret milliardærers offshore-imperier, screenet Fortune-100 ledere og hjulpet med at afsløre midler skjult i komplekse regnskaber eller på en fjerntliggende strand.

I dag tilbyder FP en række tjenester, som er skræddersyet til vores kunders globale behov. Vi hjælper med at kortlægge deres risici og navigere lovmæssige parametre (som USAs Foreign Corrupt Practices Act, Storbritanniens UK Bribery Act, eller FNs Global Compact retningslinjer) for at sikre best practice når det angår compliance - med andre ord, vi sørger for at vores kunder altid er et skridt foran.

FP er banebrydere inden for smart compliance. Vi tror ikke på en "tick-the-box" tilgang. Selvom vores kunder, som alle andre, kæmper med at reducere risici forbundet med deres mange tredjeparter, forstår de, at en "one-size-fits-all" softwareløsning ikke giver svar på alle problematiker.

Samtidig forstår de, at compliance- og ESG-risici ikke kun er en del af tredjeparter, men også erhverves gennem fusioner og opkøb, som bringer med sig risici indenfor integritet, menneskerettigheder, miljøpåvirkning og governance. Her hjælper FP både med at evaluere risici inden vores kunder indgår et partnerskab, og med at mindske risici efter partnerskabet er indgået.

Eksempelvis gør vores due diligence research træning det muligt for vores kunder at udføre research internt, i overensstemmelse med industristandarder og best practice. I stedet for at outsource tjeks til simple low-end dataudbydere, som ofte resulterer i falske positiver, kan vores kunder i stedet udføre de grundlæggende screeninger internt, og fokusere ressourcer på højrisiko tredjeparter og opkøbssituationer som virkelig kræver ekstern ekspertise.

FP sætter også dagsordenen inden for områder, som stadig mangler etablerede arbejdsmetoder: vi bruger vores kontekstuelle viden og kundskaber indenfor intelligence indsamling til at gøre vores kunder i stand til at tackle problemer såsom menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, CSR og offentlige indkøb på fremvoksende markeder.

Choose a service group