Våre tjenester

Vi etablerte FP for å tilby våre klienter løsninger basert på undersøkelser, informasjonsinnhenting og analyse - både selskapsgjennomgang av samarbeidspartnere, analyse av nye markeder og for å bistå advokatfirma med bevisinnsamling og verdisporing.

Vi har kartlagt milliardærers offshore-imperier, undersøkt ledere i Fortune 100-firma og bistått i å spore debitorers kapital gjemt bort i regnskap eller skatteparadiser.

I dag tilbyr FP en rekke tjenester skreddersydd for å tilfredstille våre klienters behov verden over. Vi hjelper dem å kartlegge risiko og navigere i lover og regler (eksempelvis FCPA, UK Bribery Act og UN Global Compact) slik at best practice kan følges - på den måten sørger vi for at våre klienter alltid er ett steg foran.

FP er pionerer innen smart compliance - vi tror ikke på avkrysningskjema. Selv om våre klienter har behov for å håndtere risiko knyttet til tusener av tredjeparter innser de at en programvareløsning ikke kan gi alle svarene de trenger.

De forstår at compliance og ESG-risiko ikke bare er tilknyttet tredjeparter, men at det også oppstår i forbindelse med oppkjøp og fusjoner. Når de kjøper opp et selskap overtar de også selskapets risiko knyttet til omdømme, menneskerettigheter, miljøvern og ledelse. FP bidrar ikke bare med risikovurderinger før partnerskap inngås, men også risikohåndtering etter at partnerskapet er inngått.

Vi tilbyr opplæring i due diligence, noe som gir våre klienter muligheten til å gjennomføre undersøkelser selv basert på næringens egne standarder og best practice. Snarere enn å sette bort alle undersøkelsene til datatilbydere med lav kvalitet og høye kostnader og falske positive som resultat, kan klientene våre gjennomføre de grunnleggende undersøkelsene internt og heller bruke ressursene på de mest risikable tredjepartene, oppkjøpene og fusjonene som virkelig krever ekstern ekspertise.

FP er også en pioner på områder som fortsatt står uten etablerte metoder. Vi bruker våre ferdigheter innenfor innformasjonsinnhenting og kontekstuell kunnskap verden over for å bistå våre kunder med å håndtere problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, bedrifters sosiale ansvar i tillegg til offentlige innkjøp i nye markeder.

Choose a service group