Vest-Europa

Mens våre bedriftskunder hovedsaklig krever veiledning om fremvoksende markeder, utgjør private equity og verdipapirforetak som søker integritet og ESG due diligence, brorparten av FPs europeiske kunder.

FP spesialiserer seg på M&A-situasjoner hvor teamet vårt bruker sina mange års erfaring i Europa for å samle kritisk informasjon om investeringsmål på en etisk og profesjonell måte. Samtidig som vi evaluerer toppledernes bakgrunn og omdømme, innebærer mye av vårt M&A-arbeid å undersøke et investeringsmåls interne compliance-strukturer, forsyningskjede og salgskanaler, samt relaterte ESG-spørsmål.

FPs arbeid i bransjen er ikke begrenset til standardmetoder eller "tick-the-box" -løsninger. Evalueringene våre er tilpasset og anbefalingerne våre er kontekstualisert til kundens behov. Selv om man anerkjenner viktigheten av FNs Global Compact-retningslinjer og prinsipper for ansvarlige investeringer, kan man ikke sammenligne et IT-selskap med 200 ansatte med Maersk.

På samme måte kan ikke et tysk SME ha en like sofistikert compliance-struktur som Siemens.

FP anbefaler praktiske og fornuftige trinn for å forbedre ESG og compliance-strukturer i våre kunders porteføljeselskaper.

Vi hjelper også kunder når investeringene har gått galt, ofte på grunn av uetisk praksis fra tidligere eiere eller ledere. Her hjelper teamet vårt med etterforskning, rettsstøtte og sporing av eiendeler når det kommer så langt.

Vårt arbete i regionen leds av stöd grundare Jakob Ravnborg och partner Christopher Werner, vilka tillhör branschens ledande experter i Norden och DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz). Kontakta Jakob och Christopher här. Kontakt Jakob og Christopher

Vår erfaring

Velg en region på kartet for å se eksempler på våre erfaringer

Kontakt våre partnere for Vest-Europa

Jakob Ravnborg - Managing Partner

Jakob leder FPs kontor i København og London og er Managing Partner ansvarlig for prosjekter i Vest-Europa. Jakob er rådgiver for skandinaviske selskap og finansinstitusjoner når det gjelder hvordan de skal forbedre praksis for å følge regler med spesielt søkelys på globale nettverk for infomasjonsinnhenting. Jakob jobber også tett på firma med privat eierkaptial, hedge-fond og finansinstitusjoner som investerer i Vest-Europa. Les mere

T +44 7428 556 299

j.ravnborg@frankpartners.eu

Christopher Werner - Partner

Christopher Werner leder FPs kontor i München, og er ansvarlig for prosjekter i Vest-Europa, særlig de tysktalende og nordiske områdene, i tillegg til Nord-Amerika. Han er ekspert på søksmålsstøtte og sporing av aktiva og han har vært konsulent for advokater i selskap og internasjonale advokatkontor. I tillegg er Christopher rådgiver for klienter med privat eierkapital og investeringsinstitusjoner. Les mere

T +49 176 80 87 60 34

c.werner@frankpartners.eu