Västeuropa

Medan våra företagskunder huvudsakligen önskar rådgivning när det gäller tillväxtmarknader, står private equity-företag och värdepappersföretag som söker en hög nivå av integritet och ESG due diligence för en hög majoritet av Frank Partners europeiska kunder.

FP är specialiserat på M&A-situationer, vårt team använder sin mångåriga erfarenhet i Europa för att samla in användningsbar information om investeringsmål på ett etiskt och professionellt sätt. Medan vi utvärderar toppchefers bakgrund och renommé, handlar mycket av vårt M&A-arbete om att undersöka ett investeringsmåls interna compliancestruktur, dess leveranskedja och försäljningskanaler samt relaterade ESG-frågor.

FP arbete i branschen är inte begränsat till standardmetoder eller "tick-the-box" -lösningar. Våra utvärderingar anpassas och våra rekommendationer kontextualiseras efter kundens behov. Samtidigt som man erkänner vikten av FNs Global Compact-riktlinjer (UNGC) och Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UN PRI), kan man inte jämföra ett IT-företag med 200 anställda med Maersk.

Inte heller kan ett tyskt medelstort företag förväntas ha en compliancestruktur med samma nivå av sofistikering som Siemens.

FP rekommenderar praktiska och förnuftiga steg för att förbättra ESG- och efterlevnadsstrukturerna i våra kunders portföljbolag.

Vi hjälper också kunder när investeringar har gått fel, ofta på grund av oetisk praxis från tidigare ägare eller chefer. Här hjälper vårt team till med utredningar, stöd vid rättstvister och uppspårning av tillgångar när läget når så långt.

Vårt arbete i regionen leds av stöd grundare Jakob Ravnborg och partner Christopher Werner, vilka tillhör branschens ledande experter i Norden och DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz). Kontakta Jakob och Christopher

Vår erfarenhet

Välj en region på kartan för att få exempel på hur vi arbetar

Kontakta våra partner för Västeuropa

Jakob Ravnborg - Managing Partner

Jakob Ravnborg leder verksamheten vid Frank Partners' kontor i Köpenhamn & London och är Managing Partner med ansvar för projekt i västra och norra Europa. Jakob har varit rådgivare till flera skandinaviska storföretag och finansinstitut om hur de kan effektivisera sina compliance program med särskild inriktning på global due diligence frameworks. Jakob har bland annat arbetat med en översikt av risker kopplade till hundratals juridiska ombud kopplade till ett danskt multinationellt företag. Han leder även ett globalt KYC-program för en svensk bank. Läs mer

T +44 7428 556 299

j.ravnborg@frankpartners.eu

Christopher Werner - Partner

Christopher Werner leder verksamheten hos FP's kontor i München och är partner med ansvar för projekt i Västeuropa, framförallt i de tysktalande och nordiska länderna samt i Nordamerika. Han är specialiserad på spårning av tillgångar samt på att erbjuda advokatbyråer och företagsjurister stöd vid rättsprocesser. Några av hans mest uppmärksammade uppdrag handlade om att återfå de medel som spararna förlorat i Bernard Madoff's fondbedrägerier. Han har även värderat en av Europas mest förmögna magnater. Dessutom fungerar Christopher som rådgivare åt privata equity-kunder och institutionella investerare. Läs mer

T +49 176 80 87 60 34

c.werner@frankpartners.eu