Vårt firma

Frank Partners ble etablert i 2012 for å møte bedriftenes økende etterspørsel for risikoanalyse av deres forretningspartnere, agenter og investeringsmål.

Vår ekspertise ligger spesielt innenfor EMØA-regionen: Europa, Midtøsten og Afrika. Etter å ha jobbet som research-analytikere i bransjen igjennom 10 år, har vi utviklet oss til å bli eksperter når det gjelder å innhente og analysere informasjon i våre respektive regioner.

Vårt hovedkontor i Berlin og våre europeiske satellitt-kontorer i London, København og München gjør at vi alltid er bare et steinkast fra våre kunder. Med kontor og en av våre partnere basert i Johannesburg, er FP ett av få risikokonsultasjonsselskap med permanent lokal representasjon i Afrika. Vi gir våre kunder verdifullt utbytte ved å fokusere på vår nøkkelkompetanse: research og informasjonsinnhenting i EMØA-regionen.

Når våre kunder trenger hjelp i Asia-Stillehavsregionen eller i Latin Amerika, setter vi dem i kontakt med våre trofaste lokale partnere som har jobbet i industrien like lenge som oss og har like dyptgående kunnskap om sin regionen som vi har i EMØA-regionen.

Selv om risikoanalyse fortsetter å være den mest etterspurte tjenesten blant våre kunder, ser vi også en økende etterspørsel innenfor andre områder: politisk risiko, strategisk innformasjonsinnhenting, interessentanalyse, søksmålsstøtte og aktivasøk.

Etter forespørsel fra kundene våre, startet vi også nylig opp med opplæring av kundenes interne compliance-team hvor vi har trent dem i research og analyse, samt hvordan de skal implementere anti-korrupsjonstiltak.

Metodene våre

Vårt seniorteam