Afrika

Å drive forretninger i Afrika er ulikt alle andre regioner - uansett om du etablerer deg i markedet for første gang, utvider til et nytt blant dets 54 land, eller har vært tilstede på kontinentet i tiår, men navigerer i et dynamisk og utfordrende marked.

FPs ekspertise i Afrika er basert på mer enn et tiår med risikokonsultasjon til selskap, myndigheter, internasjonale organisasjoner, banker og investeringshus. Våre oppdrag i Afrika administreres av FPs kontor i Johannesburg, hvor vi legger vekt på omfattende research, lokal innsikt og ekspertanalyse basert på pålitelige og pragmatiske informasjonskilder direkte på stedet.

Noe av FPs styrke i Afrika ligger i utvikling av strategisk informasjonsinnhenting på høyt nivå, identifisering av spesifikke politiske hindringer og kartlegging av relevante interessenter. I siste instans vil våre klienter få innsikt i risikoen knyttet til omdømme, politiske prosesser og integritet når de driver forretninger som innebærer transaksjoner og investeringer på kontinentet.

FPs Afrika-team ledes av Zakiya Serguro, som tidligere ledet Afrika-avdelingen hos en ledende leverandør av risikokonsultasjon internasjonalt. Hun jobber med et team av erfarne analytikere, som igjen støttes av et pålitelig nettverk av ressurser på tvers av kontinentet - hver og en med sin ekspertise knyttet til en region, land eller bransje.
Kontakt Zakiya

Vår erfaring

Select a region on the map for examples of our experience

Kontakt vår partner for Afrika

Zakiya Serguro - Managing Partner

Zakiya leder FPs kontor i Johannesburg og selskapets virksomhet i Afrika. Hennes ekspertise ligger i rådgiving av selskaper og internasjonale organisasjoner med hensyn til risiko og strategier i nye marked, informasjonsinnhenting og undersøkelser, både for toppledelsen og i relasjon til due diligence. Hun har omfattende kunnskap om hvordan bedrifter og politikk knyttes sammen i Afrika, noe som setter henne i en posisjon hvor hun kan gi kunder råd om hvordan de kan bruke strategisk informasjonsinnhenting og kartlegging av interessenter for å få konkurransefortrinn, samtidig som de følger reglene. Les mere

T +27 82 436 2737

z.serguro@frankpartners.eu