Östra Europa och Oberoende staters samvälde

Regionen består av 30 stater i södra och östra Europa, Kaukasus och Centralasien som tidigare kännetecknats av planekonomi. Vad har de gemensamt idag?

För investerare och bolag innebär affärsverksamhet från Belgrad till Baku, Vilnius till Vladivostok ofta att man träffar på korruption, byråkratiska svårigheter och omfattande transaktioner med skalbolag av skatteskäl. Den snabba utvecklingen hos dessa länder, på bara en generation, från planekonomi och auktoritärt styre har lett till en oreglerad, insiderdriven privatisering, till nytta för oligarker och organiserad brottslighet men på bekostnad av en allt fattigare befolkning. Relativt fredliga och stabila förhållanden, i kombination med höga oljepriser, har lett till en ny elit i form av statliga oligarker. De är statstjänstemän, vilka med sin position mellan landets naturtillgångar och dess ekonomiska system, har fått möjligheten att samla stora förmögenheter, även med lyxiga egendomar, som inte ligger långt efter den hos deras rivaler i den privata sektorn.

Men nya möjligheter, inte minst genom den digitala ekonomin, har skapat en ny generation entreprenörer - utbildade i Västvärlden och med goda tekniska kunskaper. Dessa importerar koncept som transparens och bolagsstyrning. Medan regeringarna kan vara sena i att reagera och regelverket outvecklat, visar de nya ledarna i affärslivet vägen.

Frank Partners team, lett av grundaren Nikolai Frank, hjälper sina kunder att vinna strategiska fördelar, när de gör affärer i Östeuropa och CIS. Nikolai, som talar ryska flytande och har goda kunskaper i andra slaviska språk, har arbetat med hundratals undersökningar i regionen - kontroll av agenter, kartläggning av affärsrisker eller profilanalyser av miljardärer. Kontakta Nikolai

Vår erfarenhet

Select a region on the map for examples of our experience

Nicolai Frank - Managing Partner

Nicolai Frank - Managing Partner

Nikolai är chef på Frank Partners' huvudkontor i Berlin och leder företagets verksamhet i Östeuropa och CIS-länderna. Han är specialiserad på rådgivning om lokala investeringar samt lokala förhållanden på personnivå och ryktesrisker. Läs mer

T +49 176 931 070 66

n.frank@frankpartners.eu