Midtøsten

Dette er en region som har undergått dramatiske endringer under forrige generasjon av politiske ledere, men Midt-Østen er fortsatt en av de viktigste områdene for investeringer for våre klienter. Til tross for faktorer som vedvarende konflikter, nye ekstremistgrupper som opererer på tvers av landegrensene og lavere oljepriser, har Frank Partners brukt sin erfaring og ekspertise i regionen til å hjelpe klienter til å forstå risikoene de står overfor og på samme tid kunne benytte seg av de økonomiske mulighetene.

FP tilbyr tjenester til internasjonale selskaper, banker og andre finansinvestorer med lang tilstedeværelse i regionen, eller som akkurat har gått inn i markedet.

Noen har havnet i en situasjon hvor interessene trues av politisk ustabilitet eller har fått grunn til å betvile forretningspartnere eller agenters integritet eller omdømme. Andre har problemer med å identifisere de virkelige interesentene eller portvokterne for ressursene som trengs for å ha virksomhet i området.
FPs team ledes av Zakiya Serguro, og omfatter arabisktalende fra Gulf-området og Nord-Afrika, eksperter med flere tiårs erfaring fra arbeid i regionen. Det er av avgjørende betydning at de forstår forretningsklimaet og den kulturelle konteksten med familiestrukturer i det politiske styret og den beslektede eliten i næringslivet.
Ta kontakt med Zakiya

Vår erfaring

Select a region on the map for examples of our experience

Ansvarlig partner

Zakiya Serguro - Managing Partner

Zakiya leder FPs kontor I Johannesburg og hun leder selskapets virksomhet i Midt-Østen. Hun har ekspertise på rådgivning til selskaper og internasjonale organisasjoner om risiko og strategi i nye marked både når det gjelder toppledelse og informasjonsinnhenting og undersøkelser. Hun har lang erfaring fra arbeid i Gulfen, Sentral-Asia og Nord-Afrika. Med andre ord, hele den arabisk-talende verden. Les mere

T +27 82 436 2737

z.serguro@frankpartners.eu