Mellanöstern

Mellanöstern är en region som har sett dramatiska händelser och förändringar under den senaste generationens politiska styre. Samtidigt är Mellanöstern viktig för många av våra investerare och andra kunder. Trots de utdragna konflikterna, uppkomsten av gränsöverskridande terroristgrupper och sjunkande oljepriser har Frank Partners använt sin erfarenhet och sina expertkunskaper i regionen, för att hjälpa kunderna att förstå vilka risker de kan möta och samtidigt kunna utnyttja de ekonomiska möjligheterna.

Frank Partners riktar sig till multinationella bolag, banker och andra institutionella investerare, som har haft en lång närvaro i regionen eller för inte så länge sedan har stigit in på marknaden.

Somliga har nyligen funnit sina intressen hotade av politisk instabilitet eller frågor om deras affärskontakters eller agenters rykte och integritet; medan andra finner det svårt att identifiera verkliga stakeholders och gatekeepers för de resurser som krävs för markarbetet.

Frank Partners' team, som leds av Zakiya Serguro, omfattar arabisktalande från Nordafrika och Gulfstaterna, vilka har lång erfarenhet av att verka i regionen. Och som framför allt förstår affärsklimatet och den kulturella kontexten med politiska regler knutna till den egna familjen och till den relaterade affärseliten. Detta bekräftas och definieras genom den insyn som våra lokala källor har.
Kontakta Zakiya

Vår erfarenhet

Select a region on the map for examples of our experience

Kontakta vår partner för Mellanöstern

Zakiya Serguro - Managing Partner

Zakiya är chef på Frank Partners' kontor i Johannesburg och leder företagets verksamhet i Mellanöstern. Hennes expertområden är att ge rådgivning till både företag och internationella organisationer när det gäller risker hos utvecklingsmarknader samt strategier på högre ledningsnivå och för due diligence eller undersökningar. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med Gulfstaterna, Centralasien och Nordafrika - med andra ord större delen av arabvärlden. Läs mer

T +27 82 436 2737

z.serguro@frankpartners.eu