Vest-Europa

FPs praksis i Vest-Europa tilbyr klienter i regionen in-house researchere og et nettverk av kilder på tvers av bransjer. Vi har et dedikert team på seks mann som utfører undersøkelser I ulike deler av regionen.
Kjernen i kundegruppen er primært private equity, hedgefond og finansinstitusjoner, som vi tilbyr informasjonsinnhenting om investeringsmål, ledere i porteføljeselskap og nye kunder.

Teamet ledes av Jakob Ravnborg, tidligere leder for den skandinaviske og tyske avdelingen av ett av firmaene som grunnla bransjen vår. Han har stått bak hundrevis av undersøkelser for klienter i finanssektoren gjennom det siste tiåret. Kontakt Jakob

Teamet spesialiserer seg også på sporing av aktiva og andre former for søksmålsstøtte for juridiske firma, primært basert i Tyskland, Østerrike, Sveits og Skandinavia. Teamet for søksmålsstøtte ledes av Christopher Werner, som har årevis med erfaring fra tvister og sporing av aktiva i stor skala, eksempelvis Bernie Madoff-saken. Kontakt Chris

Vår erfaring

Select a region on the map for examples of our experience

Kontakt våre partnere for Vest-Europa

Jakob Ravnborg - Managing Partner

Jakob leder FPs kontor i London og København og er Managing Partner ansvarlig for prosjekter i Vest-Europa. Jakob er rådgiver for skandinaviske selskap og finansinstitusjoner når det gjelder hvordan de skal forbedre praksis for å følge regler med spesielt søkelys på globale nettverk for infomasjonsinnhenting. Jakob jobber også tett på firma med privat eierkaptial, hedge-fond og finansinstitusjoner som investerer i Vest-Europa. Les mere

T +44 7428 556 299

j.ravnborg@frankpartners.eu

Chris Werner - Partner

Chris Werner leder FPs kontor i München, og er ansvarlig for prosjekter i Vest-Europa, særlig de tysktalende og nordiske områdene, i tillegg til Nord-Amerika. Han er ekspert på søksmålsstøtte og sporing av aktiva og han har vært konsulent for advokater i selskap og internasjonale advokatkontor. I tillegg er Chris rådgiver for klienter med privat eierkapital og investeringsinstitusjoner. Les mere

T +49 176 80 87 60 34

c.werner@frankpartners.eu