Afrika

Att göra affärer i Afrika liknar inte någon annan del av världen - antingen man ger sig in på marknaden för första gången, expanderar in i något av kontinentens 54 länder eller man har funnits på kontinenten i decennier, men arbetar i en dynamisk och utmanande affärsmiljö.

Frank Partners' expertis i Afrika bygger på mer än ett decenniums verksamhet som konsulter till bolag, regeringar, internationella organisationer, banker och investeringsfonder. Våra uppdrag i Afrika leds från vårt kontor i Johannesburg, med tyngdpunkt på vårt engagemang i kvalificerade undersökningar, lokalkännedom och expertanalyser, baserat på tillförlitlig, pragmatisk information från källor i den lokala verkligheten.

I Afrika ger Frank Partners mervärden genom utveckling av strategisk information på högsta nivå, identifiering av specifika politiska hinder och kartläggning av relevanta intressenter. Resultatet är ökad förståelse hos kunden för de risker som kan finnas inom områden som renommé, politik och integritet när man träffar affärsöverenskommelser eller investerar på kontinenten.

Frank Partners' team i Afrika leds av Zakiya Serguro, tidigare på en chefsposition för ett ledande internationellt riskanalysföretags afrikakontor. Hon kompletteras av ett team med erfarna analytiker, vilka i sin tur stöds av ett nätverk av specialister över hela kontinenten - var och en med sina egna experter på frågor rörande den nationella och regionala politiken och affärsverksamheten. Kontakta Zakiya

Vår erfarenhet

Select a region on the map for examples of our experience

Kontakta vår partner för Afrika

Zakiya Serguro - Managing Partner

Managing Partner Zakiya är chef på Frank Partners' kontor i Johannesburg och leder företagets verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Hennes expertområden är att ge rådgivning till både företag och internationella organisationer, när det gäller risker hos utvecklingsmarknader samt strategier på högre ledningsnivå och för due diligence eller undersökningar. Hennes omfattande kunskap om hur näringslivet och politiken fungerar tillsammans i Afrika är mycket värdefull för kunderna, när det gäller strategisk information och stakeholder-mapping för att nå konkurrensfördelar, inom de gränser som lagar och regler sätter. Läs mer

T +27 82 436 2737

z.serguro@frankpartners.eu